Paroisse Orthodoxe de l'Annonciation Angers

Paroisse Orthodoxe de l'Annonciation Angers

Onze Vader en néerlandais

Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk kome, uw Wil geschiede op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schuld, zoaIs ook wij aan anderen hun schuld vergeven, en leid ons niet in bekoring, maar verlos ons van het kwade.24/09/2022

A découvrir aussi